> BUSINESS > 특판 > IP라디오 

보급가격
169,000원 (BC카드 6개월 무이자 할부 가능)
LG유플러스 제휴혜택
LG유플러스 인터넷+전화+TV 상품가입시 ▶ IP라디오 무료증정+현금사은품 5만원

                                                                                                                                                    상담문의 : 1644-0675